ជម្រុញជីវិត

 • EN818-2 GRADE 8 SHORT LINK CHAIN FOR CHAIN SLINGS

  EN818-2 ថ្នាក់ទី ៨ ប្រជ្រុយសម្រាប់ជណ្តើរយន្ត

  ខ្សែសង្វាក់តំណខ្លីសម្រាប់គោលបំណងលើក

  អនុលោមតាមលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកនៃស្តង់ដារអ៊ឺរ៉ុប EN818-2

  ផលិតពីដែកថែបយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG80” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  ដោយអនុលោមតាមកត្តារចនា 4 ទៅ 1 ដែលតម្រូវដោយស្តង់ដារ EN818-2 ។

  អេឡិចត្រុងខ្មៅបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

 • EN818-7 GRADE T ( 80 ) HOIST CHAIN TYPE T

  EN818-7 GRADE T (80) HOIST CHAIN ​​TYPE T

  ខ្សែសង្វាក់តំណខ្លីសម្រាប់គោលបំណងលើក

  អនុលោមតាមលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកនៃស្តង់ដារអ៊ឺរ៉ុប EN818-7

  ផលិតពីដែកថែបយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

  បញ្ចូលជាមួយ“ RT” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  ដោយអនុលោមតាមកត្តារចនា 4 ទៅ 1 ដែលតម្រូវដោយស្តង់ដារ EN818-7 ។

  អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចពណ៌ខ្មៅបញ្ចប់រឺស័ង្កសីដែលមានចុង

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

 • AS2321 SHORT LINK CHAIN GRADE T ( 80 )

  អេស .២៣២១ ប្រជ្រុយជល់មាន់អេជអេស (៨០)

  ខ្សែសង្វាក់តំណខ្លីសម្រាប់គោលបំណងលើក

  អនុលោមតាមការកែប្រែចុងក្រោយនៃស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ២៣២១

  ផលិតពីដែកថែបយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG80” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  ដោយអនុលោមតាមកត្តារចនា 4 ទៅ 1 ដែលតម្រូវដោយស្តង់ដារ AS2321 ។

  អេឡិចត្រុងខ្មៅបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

 • AS2321 SHORT LINK CHAIN GRADE V ( 100 ) – V 200

  អេស .២៣២១ លីងជេកឃឺរជឺហ្គ្រេសវី (១០០) - វី ២០០ ២០០

  ខ្សែសង្វាក់តំណខ្លីសម្រាប់គោលបំណងលើក

  អនុលោមតាមការកែប្រែចុងក្រោយនៃស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ២៣២១

  ខ្សែសង្វាក់ថ្នាក់ទី ១០០ ខ្លាំងជាងសង្វាក់ទី ៨០ ២៥ ភាគរយ។ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអនុវត្តការលើកមួយចំនួនជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់ទំងន់ស្រាលជាងមុន។

  ផលិតពីដែកថែបយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG100” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  អនុលោមតាមកត្តារចនាពី ៤ ទៅ ១ ដែលទាមទារដោយស្តង់ដារអេស ២៣២១ ។

  អេឡិចត្រុងខៀវបញ្ចប់រឺអេឡិចត្រុសខ្មៅបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

 • ASTM973 G100 ALLOY STEEL CHAIN

  ASTM973 G100 ALLOY STEEL CHAIN

  ASTM A973 GRADE 100 ALLOY CHAIN

  បានណែនាំជាពិសេសសម្រាប់ការលើកផ្នែកខាងលើ

  ខ្សែសង្វាក់ថ្នាក់ទី ១០០ ខ្លាំងជាងសង្វាក់ទី ៨០ ២៥ ភាគរយ។ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអនុវត្តការលើកមួយចំនួនជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់ទំងន់ស្រាលជាងមុន។

  បំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំចុងក្រោយនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសអេសធីអឹមអេហ្វ ៣៧៣

  ផលិតពីដែកថែបយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG100” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  អនុលោមតាមកត្តារចនាពី ៤ ទៅ ១ ដែលទាមទារដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេស ASTM A973

  អេឡិចត្រុងខៀវបញ្ចប់រឺអេឡិចត្រុសខ្មៅបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

 • NACM2010 GRADE 80 ALLOY CHAIN

  NACM2010 ថ្នាក់ទី ៨០ ALLOY CHAIN

  NACM2010 ថ្នាក់ទី ៨០ ALLOY CHAIN

  បានណែនាំជាពិសេសសម្រាប់ការលើកផ្នែកខាងលើ

  បំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំចុងក្រោយរបស់សមាគមជាតិអ្នកផលិតសង្វាក់ (NACM)

  ផលិតពីដែកថែបយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG80” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  អនុលោមតាមកត្តារចនាពី ៤ ទៅ ១ ដែលតំរូវដោយលក្ខណពិសេសរបស់ NACM

  អេឡិចត្រុងខ្មៅបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

 • NACM2010 GRADE 100 ALLOY CHAIN

  NACM2010 GRADE 100 ALLOY CHAIN

  បានណែនាំជាពិសេសសម្រាប់ការលើកផ្នែកខាងលើ

  ខ្សែសង្វាក់ថ្នាក់ទី ១០០ ខ្លាំងជាងសង្វាក់ទី ៨០ ២៥ ភាគរយ។ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអនុវត្តការលើកមួយចំនួនជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់ទំងន់ស្រាលជាងមុន។

  បំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំចុងក្រោយរបស់សមាគមជាតិអ្នកផលិតសង្វាក់ (NACM)

  ផលិតពីដែកថែបយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG100” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  អនុលោមតាមកត្តារចនាពី ៤ ទៅ ១ ដែលតំរូវដោយលក្ខណពិសេសរបស់ NACM

  អេឡិចត្រុងខៀវបញ្ចប់រឺអេឡិចត្រុសខ្មៅបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!