សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន

 • CHAIN ANCHOR

  មេកានិចជឺរី

  NACM2010 GRADE 43 BINDER CHAIN

  ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពការដឹកទំនិញនិងការកាប់ឈើ។

  ឆ្លើយតបនឹងការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ NACM និងបទបញ្ជា DOT

  ខ្សែសង្វាក់ទី ៤៣ ដែលមានឆ្នាំងអ៊ុតចាប់យកនៅលើចុងនីមួយៗ

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG43”

  បានសាកល្បងភស្តុតាង

  កត្តារចនា ៣: ១

  ការបញ្ចប់ពណ៌ដោយខ្លួនឯងរឺស័ង្កសីដែលបានបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

                      មិនមែនសម្រាប់ជីវិតវែងឆ្ងាយទេ

 • G43 BINDER CHAIN

  G43 BINDER CHAIN

  NACM2010 GRADE 43 BINDER CHAIN

  ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពការដឹកទំនិញនិងការកាប់ឈើ។

  ឆ្លើយតបនឹងការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ NACM និងបទបញ្ជា DOT

  ខ្សែសង្វាក់ទី ៤៣ ដែលមានឆ្នាំងអ៊ុតចាប់យកនៅលើចុងនីមួយៗ

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG43”

  បានសាកល្បងភស្តុតាង

  កត្តារចនា ៣: ១

  ការបញ្ចប់ពណ៌ដោយខ្លួនឯងរឺស័ង្កសីដែលបានបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

                      មិនមែនសម្រាប់ជីវិតវែងឆ្ងាយទេ

 • G70 BINDER CHAIN

  G70 BINDER CHAIN

  NACM2010 GRADE 70 BINDER CHAIN

  ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពការដឹកទំនិញនិងការកាប់ឈើ។

  ឆ្លើយតបនឹងការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ NACM និងបទបញ្ជា DOT

  ខ្សែសង្វាក់ថ្នាក់ទី ៧០ ដែលមានឆ្នាំងអ៊ុតចាប់យកនៅលើចុងនីមួយៗ

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG70” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  កត្តារចនា ៤: ១

  ចានរាងសំប៉ែតស័ង្កសីពណ៌លឿងបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

                      មិនមែនសម្រាប់ជីវិតវែងឆ្ងាយទេ

 • ASTM SHORT LINK GRADE 43 BINDER CHAIN

  ខ្សែអេចអេសអេសអិលអេសជែលទី ៤៣ ប៊ែខនធ័រ

  ខ្សែអេចអេសអេសអិលអេសជែលទី ៤៣ ប៊ែខនធ័រ

  ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពការដឹកទំនិញនិងការកាប់ឈើ។

  ជួបការកែប្រែចុងក្រោយនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេស ASTM A413 និងបទប្បញ្ញត្តិ DOT

  ខ្សែសង្វាក់ទី ៤៣ ដែលមានឆ្នាំងអ៊ុតចាប់យកនៅលើចុងនីមួយៗ

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG43”

  បានសាកល្បងភស្តុតាង

  កត្តារចនា ៣: ១

  ការបញ្ចប់ពណ៌ដោយខ្លួនឯងរឺស័ង្កសីដែលបានបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

                      មិនមែនសម្រាប់ជីវិតវែងឆ្ងាយទេ

 • ASTM SHORT LINK GRADE 70 BINDER CHAIN

  តំណអ៊ែរអេសអឹមអេសអេសជែល ៧០ ប៊ែខឺរឃីដ

  ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពការដឹកទំនិញនិងការកាប់ឈើ។

  ជួបការកែប្រែចុងក្រោយនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេស ASTM A413 និងបទប្បញ្ញត្តិ DOT

  ខ្សែសង្វាក់ថ្នាក់ទី ៧០ ដែលមានឆ្នាំងអ៊ុតចាប់យកនៅលើចុងនីមួយៗ

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG70” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  កត្តារចនា ៤: ១

  ចានរាងសំប៉ែតស័ង្កសីពណ៌លឿងបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

                      មិនមែនសម្រាប់ជីវិតវែងឆ្ងាយទេ

 • AS4344 GRADE 70 CHAIN KIT WITH WINGED GRAB HOOKS EACH END

  AS4344 GRADE 70 ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងជាមួយស្លាបវីងជិតចុង

  ជួបការកែប្រែចុងក្រោយនៃស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ៤៣៤៤

  រចនាឡើងសម្រាប់ប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការទប់ទំនិញ

  ខ្សែសង្វាក់ទី ៧០ ដែលមានស្លាបឆែបឆ្មាំចាប់យកទំពក់នៅចុងនីមួយៗ

  បញ្ចូលជាមួយតួលេខ ៤៣៤៤ អមដោយពីរខ្ទង់ដំបូងនៃសមត្ថភាពខ្សែសង្វាក់

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  កត្តារចនា ៤: ១

  ចានរាងសំប៉ែតស័ង្កសីពណ៌លឿងបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

                      មិនមែនសម្រាប់ជីវិតវែងឆ្ងាយទេ

 • G80 BINDER CHAIN

  G80 BINDER CHAIN

  NACM2010 GRADE 80 BINDER CHAIN

  ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពការដឹកទំនិញនិងការកាប់ឈើ។

  ឆ្លើយតបនឹងការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ NACM និងបទបញ្ជា DOT

  ខ្សែសង្វាក់ថ្នាក់ទី ៨០ ដែលមានបន្លាឆែកចាប់យកនៅលើចុងនីមួយៗ

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  កត្តារចនា ៤: ១

  ខ្សែសង្វាក់ electrophoresis ខ្មៅជាមួយទំពក់ពណ៌លឿង

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

                      មិនមែនសម្រាប់ជីវិតវែងឆ្ងាយទេ

 • NACM2010 GRADE 70 TRANSPORT CHAIN

  NACM2010 ថ្នាក់ទី ៧០ ដឹកជញ្ជូនឈើ CHAIN

  NACM2010 ថ្នាក់ទី ៧០ ដឹកជញ្ជូនឈើ CHAIN

  ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពការដឹកទំនិញនិងការកាប់ឈើ។

  ឆ្លើយតបនឹងការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ NACM និងបទបញ្ជា DOT

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG70” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  កត្តារចនា ៤: ១

  ចានរាងសំប៉ែតស័ង្កសីពណ៌លឿងបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

                      មិនមែនសម្រាប់ជីវិតវែងឆ្ងាយទេ

 • ASTM SHORT LINK GRADE 70 TRANSPORT CHAIN

  ជើងហោះហើរអេសអេសអេសអេសអេសអិល

  ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពការដឹកទំនិញនិងការកាប់ឈើ។

  ជួបការកែប្រែចុងក្រោយនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេស ASTM A413 និងបទប្បញ្ញត្តិ DOT

  បញ្ចូលជាមួយ“ RG70” និងលេខកូដតាមដាន

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  កត្តារចនា ៤: ១

  ចានរាងសំប៉ែតស័ង្កសីពណ៌លឿងបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

                      មិនមែនសម្រាប់ជីវិតវែងឆ្ងាយទេ

 • AS4344 GRADE 70 TRANSPORT CHAIN

  អេសអេច ៤៤៤ ថ្នាក់ទី ៧០ ដឹកជញ្ជូន

  អេសអេច ៤៤៤ ថ្នាក់ទី ៧០ ដឹកជញ្ជូន

  ជួបការកែប្រែចុងក្រោយនៃស្តង់ដារអូស្ត្រាលី ៤៣៤៤

  រចនាឡើងសម្រាប់ប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការទប់ទំនិញ

  បញ្ចូលជាមួយតួលេខ ៤៣៤៤ អមដោយពីរខ្ទង់ដំបូងនៃសមត្ថភាពខ្សែសង្វាក់

  បានពន្លត់និងមិនចេះនិយាយ, ភស្តុតាងដែលបានសាកល្បង

  កត្តារចនា ៤: ១

  ចានរាងសំប៉ែតស័ង្កសីពណ៌លឿងបញ្ចប់

  ការព្រមានៈកុំអោយលើសទំហំផ្ទុកដែលកំពុងធ្វើការ!

                      មិនមែនសម្រាប់ជីវិតវែងឆ្ងាយទេ